koemi-coby-we-legi

Theologie.

Vooral feministische theologie, kennis van het Oude Testament en van Judaïca.
De Godsdienstgeschiedenis van Oud-Israël is Bevrijdingstheologie. Feministische Theologie bouwt daarop voort. Theologie als existentiële ervaring.

Ik ben een eigenzinnig theologe, meer mystica dan wetenschapper. Mystiek en verzet horen bij elkaar. Ook de profeten van Israël, mystici bij uitstek, waren eigenzinnige figuren. Voor vrouwen is die keuze in de loop van de geschiedenis altijd buitengewoon riskant geweest. Toen ik in de opleiding te vroeg protesteerde tegen onrecht ben ik 'ongeschikt voor het predikambt' verklaard. Gelukkig waren er extra lees- en vertaalcolleges Hebreeuws, ik mocht als oudere student meedoen. We vertaalden een profetische tekst. Als de moed me weer eens in de schoenen zonk, zei de docent: "koemi Coby, we-legi". Daarom is dit de naam van mijn website. Bovendien kennen de meeste vrouwen het woord "koemi". Jezus zegt tegen het dode meisje: "Talitha Koemi" (Marcus 5:41). Later zegt Hij tegen Maria van Magdala: "Ga naar mijn broeders en zeg hun..."(Johannes 20:17).
Hoeveel geloven we daarvan? Als het levenservaring wordt, is het geen vraag meer. Mijn levenservaring.

Ik ben beïnvloed door theologen van de Rijksuniversiteit in Groningen. Velen van hen heb ik eerst horen preken, en nieuwsgierig geworden volgde ik hun colleges. Ds.F.O.van Gennep was onze wijkpredikant in Leidschendam. Hij zegende ons huwelijk in, een kindvriendelijke dienst, met de klassen 2 en 3 uit Hazerswoude-Dorp en Leidschendam. Zijn boek 'De terugkeer van de verloren Vader' (1989).
 

samenvatting van mijn scriptie