koemi-coby-we-legi

Gespreksgroepen:

2021

Corona, Koninkrijk, Eschatologie

In oktober is er een gespreksgroep begonnen over de komst van gods Koninkrijk. In eerste instantie heb ik daar materiaal voor gebruikt van de website van Liberaal Christendom. Er was maar een klein groepje van twee vrouwen en het werden intieme gesprekken "elkaar tot spreken horen". In januari 2021 mochten we vanwege nog maar één gast ontvangen en gingen we om de veertien dagen verder steeds met één deelnemer en voor mij drie ochtenden met hetzelfde materiaal. In het nieuwe seizoen zien we wel wat de corona-regels zijn en er is nog ruim voldoende gesprekstof over dit onderwerp.

2018 Nieuwe gespreksgroep

Het komt er toch nog van, een nieuwe gespreksgroep.
10 en 24 oktober en 7 november. Over een oud artikel van Maria de Groot Maria en Elisabeth (1977), over vier van mijn eigen columns die dit jaar gepubliceerd werden in het kerkblad De Brug van PKN Steenwijk en in De ZijSpiegel, blad van de Oecumenische vrouwensynode. Op 7 november columns van Emmy van Overeem uit 1974-1976, met een link naar de ethiek van nu.

Op 16 en 30 januari gaan we verder met interviews uit Trouw: het Vrouwenpastoraat en Jenny Schneider-van Egten, en de spiritualiteit van Christa Anbeek. Op 13 februari sluiten we af met Carin Gaemer Take Care, in OPZIJ van september/oktober 2018.

En een lezing voor het Leerhuis van Vledder op 14 november 2018, over [on] Bekende Bijbelse Vrouwen.

Nederlandse literatuur over de Reformatie.

Een boekje over Katharina von Bora van Christa Boerke, 'De Morgenster van Wittenberg'.

Een special/ glossy van de ZijSpiegel bij Narratio, over de vrouwen en de reformatie, in breed oecumenisch perspectief. Met daarin ook mijn bijdrage over het kleed. ZijSpiegel is het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwensynode.

2017 
Ik studeer. Ik schrijf. Er lag wel iets voor een nieuwe gespreksgroep, maar de weerzin tegen de kerk overheerst, geen nieuwe groep dus ....
Vrouwen, verwondering en spiritualiteit in het alledaagse...... de mystiek/de bevinding van gewone vrouwen.......de waarde van ambachten. Over hybris en bescheidenheid bij mannen, spiritueel en seksueel besneden, en over het overlaten aan God........Trots presteren? Hoe zo geen vrouwen in het ambt? Terug naar het ambt van alle gelovigen en de profeterende zonen en dochters van Joël en Handelingen.

2016
In oktober heb ik een gespreksgroep georganiseerd over "Vrouwen en Duurzaamheid".

In januari / februari  2017 over "Drie nieuwe vrouwen uit de tijd van de Reformatie", en ik sluit af met Idelette de Bure en Katharina von Bora - Wat hebben zij mij / ons opgeleverd. Deze gespreksgroep heb ik gecancelled. Ik had te veel verdriet en even geen zin in een groep.

Vanaf nu sta ik op de sprekerslijst van PKN / REFO 500, mijn lezing heeft als titel:
"Vrouwen, Vrijheid en Reformatie".
Het zal een laagdrempelige lezing worden met power-point-presentatie, waarin ook ambachten van vrouwen en beelden uit de Kunstgeschiedenis van het Christendom een rol zullen spelen. Ook dit heb ik al in september 2016 gecancelled. Laat anderen hun nek maar uitsteken. Ik wil niet het gevoel geven/hebben dat ik anderen iets opdring.

2015
Vrouwen, Religie en Gender.
In september is de gespreksgroep herhaald over feministische theologie en haar voornaamste vertegenwoordigsters. Tine Halkes. De titel is die van haar boek "Als vrouwen aan het WOORD komen. Op  30 september, 14 en 28 oktober.

Aansluitend was er een gespreksgroep over het werk van Riet Bons-Storm, fragmenten over onderzoek, inzichten en vrouwenpastoraat. Op 11 en 25 november, 9 december.

In januari 2016 ging er een gespreksgroep van start over Kennen, Kennis, het Hooglied, over "da-at Adonaï" en het boek van Athalya Brenner "The Intercourse ok Knowledge". Omstreden vrouwenkennis!


Najaar 2014:
Op 22 oktober 2014 startte er een gespreksgroep over Maria en de Reformatie. We vinden haar in een boekje van Walter Tappolet over de preken van vier reformatoren. We gaan ook verder terug in de geschiedenis, nl. naar het Reform van Josia (620 v. Chr.) en de rol van Chuldah de profetes. Het nieuwe thema van de PKN Steenwijk is vrijheid dat we opnieuw vinden bij Luther en Katharina von Bora. Daarnaast zullen we spreken over Gottesebenbildlichkeit voor vrouwen. 
In het voorjaar van 2015 heb ik gewerkt over slechte vrouwen in de Bijbel. Lilith, Izebel en Delilah. Ook in deze gespreksgroep ging het over Gottesebenbildlichkeit voor vrouwen en de marges van vrijheid in het spanningsveld tussen Christendom, Jodendom en heidendom. De gespreksgroep was op 28 januari, 11 februari en 4 maart.

Vrouwen en de Reformatie
In het najaar van 2013 was er een gespreksgroep over Argula von Grumbach (zie ook een artikel in de Nieuwsbrief van de Oecumenische Vrouwensynode), Olympia Fulvia Morata en over Luther, Katharina von Bora en hun kinderen. Op 16, 30 oktober en 13 november. In verschillende groepen zijn ook andere vrouwen kunnen aan bod gekomen: Katharina Zell, Wibrandis Rosenblatt, Idelette de Bure, Marie Dentière, Doperse vrouwen.

Vrouwen uit de Bijbel
Het onderwerp van 2014 was: erfgename, dochter des huizes en dienstbaarheid. Bij Aksa, de dochter van Kaleb, de vijf dochters van Selofchad en over Maria en Martha: een Vader had twee dochters. Op 22 januari, 5 en 19 februari 2014. Er hebben zeven vrouwen mee gedaan.

Dorothee Sölle
17 en 31 oktober, 14 november 2012 heb ik een gespreksgroep aangeboden over Dorothee Sölle, moeder, theoloog en activiste. Ik heb gewerkt met een boek van Anne Marie Korte over haar leven en werk. Het was goed. Sölle geeft nog altijd veel gesprekstof.

Drie Bijbelse vrouwen
In januari/februari 2013 heb ik een gespreksgroep verzorgd over drie Bijbelse vrouwen: Abigaïl, de vrouw uit Tekoa en Rispa. Drie profetische vrouwen rondom koning David. Dat vrouwen in de Bijbel ook profeet kunnen zijn is tamelijk onbekend. De vrouw uit Tekoa en Rispa worden nergens profetes genoemd, Abigaïl wel. Het was confroterend om over deze vrouwen te lezen en de gesprekken waren intensief.

Florence Nightingale.
We hebben het boek van Jean-Jacques Suurmond gelezen en besproken: 'De spiritualiteit van Florence Nightingale' (2011).
Florence Nightingale (1820-1910) kennen we vooral van de Krimoorlog als verzorgende 'Lady met de lamp' en haar invloed op de verpleging. Minder bekend is dat ze wiskundige was en theologe. Vooral dit laatste komt in het boek van Suurmond aan de orde. Omdat de PKN Steenwijk dit jaar gaat werken met het jaarthema 'Paulus' zullen we ook proberen bij dat thema aan te sluiten.
Ook deze gespreksgroep is al weer voorbij. Via het contactformulier  kunt u me vragen elders een gespreksgroep te verzorgen over dit onderwerp.

'Als vrouwen aan het WOORD komen'
'Als vrouwen aan het WOORD komen' is de titel van een boek (1978) van de in 2011 overleden hoogleraar Catharina C.M. Halkes. Het is een van de eerste boeken over de feministische theologie die in ons land zijn verschenen. Geschreven voor gelovige mensen binnen de kerken. Een boek over ruimte en idealen, vernieuwd kijken naar Bijbelverhalen en volwassen worden in onze tijd. Het dragen van (kerkelijk betrokken) verantwoordelijkheid. Niet alles wat haar voor ogen stonden is gerealiseerd.

Het is altijd mogelijk om een nieuwe groep te vormen en dit materiaal te bespreken. Neem contact op via contactformulier.